Nouvèl Gouvènman an Nouvèl Mizajou Rwanda vwayaj Nouvèl Touris Dirab Nouvèl Vwayaj Mondyal la

Vèsyon egzak nouvo Deklarasyon Kigali sou Aplikasyon Objektif Devlopman Dirab pou Lafrik

, Vèsyon egzak nouvo Deklarasyon Kigali sou Aplikasyon Objektif Devlopman Dirab pou Lafrik di, eTurboNews | eTN

SME nan vwayaj? Klike la a!

Yon semèn an reta, Komisyon Ekonomik Nasyonzini pou Lafrik la pibliye jodi a yon rapò sou konklizyon Deklarasyon Kigali. Tout 54 peyi manm yo te adopte Deklarasyon Kigali. Yo tout te patisipe nan Uit Forum Rejyonal sou Devlopman Dirab (ARFSD 2022) ki te fini 05 Mas 2022.

Deklarasyon Kigali ankouraje peyi Afriken yo pou yo konekte politik ki ranfòse youn ak lòt pou devlopman dirab ak rekiperasyon COVID-19 pou asire aparisyon enklizif nan pandemi an.

Dokiman an mande peyi Afriken yo pou yo ogmante nouvo zouti, solisyon inovatè, ak teknoloji, ki gen ladann atravè patenarya ranfòse ak sektè prive a, inivèsite, non-gouvènmantal, sosyete sivil, ak lòt moun ki gen enterè pou konstwi estatistik nasyonal ki solid, ajil, dirab, ak fleksib. sistèm yo. 

Libellé egzak Deklarasyon Kigali a

Deklarasyon Kigali

Nou menm, minis Afriken yo, ak ansyen ofisye responsab anviwònman an
ak devlopman dirab, finans, devlopman ekonomik ak sosyal,
agrikilti, edikasyon, jistis, estatistik, ekonomi dijital, syans ak
teknoloji, chèf, ak manm nan delegasyon nan palman yo nan Afriken yo
Eta manm Inyon yo ak ekspè ki reprezante gouvènman yo ak
òganizasyon entègouvènmantal, sektè prive a ak sosyete sivil la,
Rasanble sou entènèt ak an pèsòn nan Kigali soti 3 a 5 mas 2022 nan la
wityèm sesyon Forum Rejyonal Afrik sou Devlopman Dirab ki te fèt
anba tèm nan "Konstriksyon pi bon pou pi devan: yon vèt, enklizif ak fleksib
Lafrik pare pou reyalize Agenda 2030 la ak Agenda 2063 la” epi mete
anba gwo patwonaj Prezidan Rwanda, Paul Kagame,
Eksprime rekonesans nou bay Prezidan an ak Gouvènman Rwanda pou
li te òganize fowòm nan epi li te asire ke tout kondisyon ki nesesè yo
yo te an plas pou konplete avèk siksè travay li, ki te make pa
diskisyon ki donnen ak kalite siperyè sou siveyans ak evalyasyon nan
pwogrè reyalize, echanj la nan eksperyans nan zòn nan nan dirab
devlopman an Afrik, ak fòmilasyon mesaj kle ki vize a
akselere aplikasyon Agenda 2030 pou Dirab
Devlopman ak Agenda 2063: Lafrik nou vle, nan Inyon Afriken an,
Lè nou konsidere ke enpak sou sante ak sosyoekonomik coronavirus la
pandemi maladi (COVID-19) te retire efò pou reyalize Dirab la
Objektif Devlopman, espesyalman nan peyi devlope yo, e ke divèjans la
chemen pou rekiperasyon nan pandemi ki genyen ant devlope ak devlope
peyi yo ka vle di peryòd rekiperasyon pi long pou peyi devlope yo,
Lè nou konsidere tou enpak disproporsyone chanjman nan klima sou la
Kontinan Afriken te bay anprint li ba-kabòn, wòl kontinan an nan
kaptire gaz lakòz efè tèmik, ak bezwen li yo pou bese ak adapte yo ak negatif la
efè chanjman nan klima,
Raple ak reyafime Deklarasyon Brazzaville, te adopte nan la
setyèm sesyon Forum Rejyonal Afrik sou Devlopman Dirab la,
Remake nesesite pou finans ogmante e dirab pou yon moun enklizif
rekiperasyon apre kriz COVID-19 la ak livrezon akselere nan dirab
devlopman nan Afrik,
Akeyi etablisman an nan etablisman an likidite ak Dirab
kòm yon mekanis pou amelyore aksè mache pou peyi Afriken yo ak, nan
patikilye, pou foul moun nan sektè prive envestisman nan rekiperasyon an vèt nan
kontinan an,
Akeyi lansman Alliance Inivèsite Antreprenarya nan
Lafrik ak Rezo Devlopman ak Transfè Teknoloji Afriken an, ki
yo te etabli pou fasilite pataje eksperyans ak pi bon pratik
pami enstitisyon akademik ak rechèch atravè kontinan an,
Eksprime sipò pou pwosesis la kontinyèl, anba Konvansyon an sou
Divèsite byolojik, nan devlope yon fondasyon divèsite biyolojik mondyal apre 2020
kòm yon fondasyon politik mondyal pou reyalize aksyon akselere ak
chemen transfòmasyon pou divèsite biyolojik ak devlopman dirab,

 1. Repete angajman nou pou akselere reyalizasyon
  Objektif Devlopman Dirab, ki gen ladan atravè asire yon vèt ak
  rekiperasyon enklizif nan pandemi COVID-19 sou kontinan an, ki aliyen ak
  objektif yo nan deseni a nan aksyon pou delivre Devlopman Dirab la
  Objektif;
 2. Mande ke peyi devlope yo fasilite aksè ekitab a
  Vaksen COVID-19 pou pèmèt peyi Afriken yo refè pi vit apre yo
  Pandemi COVID-19, atravè inter alia: yon moratoryom sou aplikasyon an
  peyi devlope yo nan Atik 65 ak 66, sou aranjman tranzisyon ak
  manm peyi ki pi piti devlope yo, respektivman, nan Akò sou Aspè Komèsyal sou Dwa Pwopriyete Entelektyèl; ak asistans teknik pou
  amelyore efikasite chèn ekipman, transfè teknoloji ak fabrikasyon
  kapasite;
 3. Ankouraje peyi Afriken yo pou yo konekte politik ki ranfòse youn ak lòt
  devlopman dirab ak rekiperasyon COVID-19 pou asire yon enklizif
  Aparisyon soti nan pandemi an, an liy ak prensip yo nan Agenda 2030 la ak
  Ajanda 2063;
 4. Fè yon apèl bay peyi Afriken yo, enstitisyon pan-afriken yo, Etazini
  Nasyon ak patnè devlopman pou envesti plis nan jenerasyon statistik
  ki enpòtan ak alè, pou enfòme nasyonal, rejyonal ak mondyal
  ajanda devlopman, pwofite opòtinite nouvo sous done yo bay,
  teknoloji jeospasyo, platfòm mondyal Nasyonzini sou gwo done pou
  estatistik ofisyèl yo ak sant done rejyonal yo ann Afrik, pou fasilite devlopman kapasite ak modènizasyon sistèm estatistik nasyonal yo.
  peyi an Afrik, ki enplike jèn yo nan pwosesis pou pran desizyon
  ki gen rapò ak ajanda devlopman dirab la;
 5. Fè yon apèl bay peyi Afriken yo pou yo ogmante nouvo zouti, inovatè
  solisyon ak teknoloji, ki gen ladan atravè patenarya amelyore ak la
  sektè prive, akademi, òganizasyon non-gouvènmantal ak sosyete sivil ak
  lòt moun, pou konstwi estatistik nasyonal ki solid, ajil, dirab ak fleksib
  sistèm;
 6. Envite peyi Afriken yo envesti nan devlope plis fleksib
  sistèm edikasyon ak adopte apwòch fleksib ak enfòme sou risk yo
  planifikasyon nan sektè edikasyon an, ak priyorite koneksyon dijital ak
  kapasite pou reyalize aprantisaj pou tout moun ak devlopman konpetans;
 7. Mande peyi Afriken yo pou yo ranfòse enstitisyon yo
  aranjman, ki gen ladan estrateji nasyonal ki enkli sèks, pou amelyore
  an komen nasyonal ak responsablite pou aplikasyon an efikas,
  siveyans ak responsablite nan objektif yo ki gen rapò ak sèks ak objektif la
  Agenda 2030 ak Agenda 2063 nan tout sektè ak nan tout nivo gouvènman an;
 8. Epitou mande peyi Afriken yo pou ranfòse enstitisyon yo
  kapasite pou fè respekte lwa ak règleman sou itilizasyon dirab nan maren
  resous yo, pou louvri nouvo opòtinite pou ble ki sansib pou sèks ak enklizif
  Antreprenarya, inovasyon, finans, chèn valè ak komès, ak sipòte
  inisyativ "Great Blue Wall" pou konstwi sosyete ki rezistan nan klima ak
  ekonomi;
 9. Fè yon apèl bay antite nan sistèm Nasyonzini an, Afriken an
  Komisyon Inyon an, Bank Devlopman Afriken an ak lòt patnè yo
  ranfòse kapasite nan peyi Afriken yo ogmante Lajan likidite ak
  Sustainability Facility ak lòt mekanis finansman inovatè, enkli
  bon vèt ak ble ak echanj dèt pou divèsite biyolojik ak dirab
  devlopman; 10. Mande peyi Afriken yo ak patnè devlopman yo pou yo
  ranfòse kapasite rejyon an pou enkòpore ak ogmante envestisman nan
  divèsite biyolojik dirab ak jesyon tè nan nasyonal, sourejyonal ak
  kad devlopman rejyonal yo;
 10. Mande tout pati yo nan Pak Klima Glasgow pou yo tabli yon
  pri anbisye ak rezonab pou kabòn, ki aliyen ak objektif yo nan
  Akò Paris, pou pèmèt peyi devlope yo nan Lafrik ak lòt kote yo
  ECA/RFSD/2022/L.122-00239 19/20
  mobilize bon jan resous finansye pou satisfè angajman klima yo,
  enkli sa yo te fè atravè kontribisyon yo detèmine nasyonalman ak Paris
  Akò, pandan y ap akselere pwogrè nan direksyon Dirab la
  Objektif Devlopman ak pèmèt peyi Afriken yo benefisye totalman de yo
  eritaj natirèl;
 11. Fè yon apèl bay antite yo nan sistèm Nasyonzini an pou konstwi a
  kapasite peyi yo nan Basen Kongo a bay finansman pou dirab
  devlopman atravè Fon Blue pou Basen Kongo a pou sipòte a
  aplikasyon peyi sa yo nan kontribisyon yo detèmine nasyonalman,
  pou estime kapasite yo pou sequestration kabòn , epi devlope mwayen poul viv sa
  yo lye ak kapital natirèl inik sourejyon an; 13. Rele pou adopsyon de refòm nan finansye entènasyonal la
  achitekti ki entegre mekanis finansman inovatè ki inisye
  ak dirije pa peyi Afriken yo asire dirab dèt Afriken yo ak sipòte
  devlopman nan solisyon ki baze sou lanati ak yon rekiperasyon vèt ak dirab
  soti nan pandemi COVID-19 la; 14. Rele pou renouvle vigè sou pati nan gouvènman Afriken yo, la
  antite nan sistèm Nasyonzini an ak patnè devlopman nan la
  aplikasyon Ajanda Aksyon Addis Abeba Twazyèm Entènasyonal la
  Konferans sou Finansman pou Devlopman, enkli ak konsiderasyon
  ranfòse opòtinite pou amelyore mobilizasyon resous domestik atravè
  prensip bidjè dirab ki ann amoni ak Agenda 2030, Agenda
  2063 ak Akò Pari a, ak pou renouvle solidarite mondyal nan respè
  envestisman piblik nan aplikasyon ajanda sa yo, sou baz la
  prensip pou pa kite pèsonn dèyè;
 12. Reafime ke peyi devlope yo dwe respekte angajman yo
  pou peye 100 milya dola chak ane pou ede peyi devlope yo reponn a
  menas kaskad nan chanjman nan klima sou tè a, dlo ak resous oseyan yo nan
  Lafrik ak diminye enpak sou kwasans ekonomik Afriken ak sou
  mwayen pou viv moun li yo;
 13. Ankouraje peyi Afriken yo ogmante potansyèl Afriken an
  Akò Zòn Lib Komès Kontinantal pou sipòte devlopman rejyonal yo
  chèn valè, espesyalman sa yo pou mineral yo itilize nan pwodiksyon an nan pil
  ak machin elektrik, pou pèmèt peyi Afriken yo pran plis valè ansanm
  chèn valè mondyal;
 14. Epitou ankouraje peyi Afriken yo ogmante envestisman yo nan
  rechèch ak devlopman nan omwen 1 pousan nan pwodwi domestik brit,
  jan Inyon Afriken an rekòmande, pou ranfòse kapasite yo pou jenere
  teknoloji ak inovasyon nan domèn maren ak dijital, pou sipòte
  dirab itilizasyon tè ak dlo ekosistèm, ak bati klima- ak
  ekonomi ak sosyete ki reziste dezas, ki gen ladan atravè rechèch ak
  devlopman nan sektè medikal ak sante, pou redwi vilnerabilite yo ak
  ankouraje transfòmasyon ekonomik yo nan ekonomi yo epi amelyore lavi yo
  ak mwayen pou viv pèp yo;
 15. Pli lwen ankouraje peyi Afriken yo ogmante envestisman nan la
  bati ladrès fondamantal pou edikasyon nan domèn syans,
  teknoloji, jeni ak matematik, ak etabli sant nan
  ekselans pou fasilite pataje eksperyans ak pi bon pratik;
 16. Mande tout peyi yo pou yo aplike mesaj kle yo te adopte nan
  wityèm sesyon Forum Rejyonal Afrik sou Devlopman Dirab la;
 17. Mande Gouvènman Rwanda pou prezante mesaj kle yo
  an non Afrik: nan reyinyon an nan fowòm nan wo nivo politik sou
  devlopman dirab, ki dwe fèt anba ejid Ekonomik la ak
  Konsèy Sosyal nan New York soti 5 pou rive 15 jiyè 2022; nan vennsetyèm lan
  sesyon Konferans Pati yo nan kad Nasyonzini an
  Konvansyon sou Chanjman Klima; ak nan lòt sous-rejyonal, rejyonal ak mondyal
  fowòm konvoke pou akselere aplikasyon Agenda 2030 la ak
  Ajanda 2063.

Nan diskou final li nan evènman an, ki te fèt soti 3 pou rive 5 mas, Hanan Morsy, Sekretè Egzekitif Adjwen nan Komisyon Ekonomik pou Lafrik (ECA), te eksplike ke objektif prensipal reyinyon an se revize pwogrè Lafrik la ak katalize aksyon yo reyalize objektif devlopman dirab 2030 yo. Reyinyon an te fèt tou pou reyalize yon konsansis sou priyorite ijan pou aksyon, ki te kaptire nan Deklarasyon Kigali yo dwe prezante nan fowòm politik wo nivo nan New York. 

Madam Morsy te note ke atravè deba entèaktif rich ak pataje eksperyans, delege yo "kolektivman atenn objektif yo" nan rasanbleman an nan Kigali. Sou wout pou pi devan, li te di ke Lafrik bezwen ijan fè pwogrè sou senk SDG yo sou ki fowòm nan te konsantre, miyò Objektif 4 (bon kalite edikasyon), Objektif 5 (egalite sèks), Objektif 14 (Lavi anba dlo), Objektif 15 (Lavi). sou Tè), Objektif 17 (patenarya). 

Bò kote pa l, Minis Finans ak Planifikasyon Ekonomik Rwanda a, ak Prezidan Biwo ARFSD 2022, Uzziel Ndagijimana, te mande eta manm yo pou yo entansifye efò nan direksyon pou akonplisman Ajanda 2030 ak Ajanda Afrik 2063 “pou benefis pèp nou an oswa peyi nou yo. ” 

Li te site divèsite patisipasyon nan fowòm nan, angajman antouzyastik, ak momantòm yo obsève pandan deliberasyon yo, kòm yon asirans ke "Lafrik ka reyalize objektif devlopman li yo." 

Fowòm nan temwen tou lansman Alliance Inivèsite Antreprenarya nan Lafrik ak Rezo Devlopman ak Transfè Teknoloji Afriken an. 

Nijè ak Cote d'Ivoire te eksprime enterè pou òganize pwochen fowòm nan, ki pral dewoule nan Afrik Lwès nan mwa mas 2023. Biwo ARFSD la pral antreprann konsiltasyon pou deside kilès nan peyi yo pral òganize evènman an. 

ARFSD 2022 te òganize pa ECA ansanm ak gouvènman Rwanda an kolaborasyon ak Komisyon Inyon Afriken an, Bank Devlopman Afriken an, ak lòt ajans Nasyonzini yo. Fowòm nan te dewoule sou tèm "Konstwi pi byen pou pi devan: yon Lafrik vèt, enklizif ak fleksib ki pare pou reyalize Agenda 2030 ak Agenda 2063" 

Sou otè a

Avatar

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz te kontinyèlman travay nan endistri vwayaj ak touris depi li te yon tinedjè nan Almay (1977).
Li te fonde eTurboNews an 1999 kòm premye bilten sou entènèt pou endistri touris vwayaj mondyal la.

Ban-m pran abònman
Notifye nan
envite
0 kòmantè
Aliye komantè
Wè tout kòmantè
0
Ta renmen panse ou, tanpri fè kòmantè.x
()
x
Pataje pou...