Klike la a pou montre bandwòl ou yo sou paj sa a epi peye sèlman pou siksè

Breaking Nouvèl Vwayaj Kanada Destinasyon Nouvèl Gouvènman an Envestisman Nouvèl Touris

Sektè Touris Yukon ap grandi

Yukon4
Yukon4

Finansman nan pwogram Yukon Elevate Touris, ki administre pa Touris Industry Association of Yukon, ede ranfòse endistri touris dinamik.

Peyizaj sansasyonèl, istwa k ap viv rich, divès kilti ak lang endijèn - Yukon a pa tankou nenpòt lòt kote nan mond lan. Avèk anpil bagay pou ofri vizitè yo, endistri touris la se santral nan idantite, ekonomi ak lespri teritwa sa a. Lè pandemi an te lakòz gwo dezòd vwayaje, Gouvènman Kanada te reponn imedyatman pou sipòte sektè a, ede biznis yo adapte ak pwospere, epi sipòte ekonomi lokal yo ki depann de touris atravè Kanada ak mond lan.

Jodi a, nan kad Semèn Nasyonal Touris, Onorab Daniel Vandal, Minis Afè Nò, Minis PrairiesCan ak Minis CanNor, Onorab Ranj Pillai, Minis Devlopman Ekonomik Yukon ak Minis Touris ak Kilti, ak Brendan Hanley, Manm Palman an pou Yukon, te anonse yon envestisman konbine $1.95 milyon nan pwogram Yukon Elevate Touris (Elevate) ak yon lòt envestisman $25,000 soti nan Asosyasyon Endistri Touris nan Yukon. Pri total pwojè dezan an se $1.975 milyon.

Objektif Elevate se pou sipòte pwopriyetè ak operatè touris yo pandan y ap adapte epi grandi pi lwen pase pandemi an. Se Touris Industry Association of Yukon (TIA Yukon) ki jere ak jere pwogram nan epi li fèt ak delivre atravè yon patenarya inik ak Yukon First Nations Culture and Tourism Association (YFNCTA) ak Wilderness Tourism Association of Yukon (WTAY). Apwòch sa a asire ke bezwen endijèn ak operatè nan dezè yo aplike epi ke tout sektè a ka jwenn aksè nan fon sa yo.

Pandan Gouvènman Kanada a ap kontinye avanse nan direksyon pou yon apwòch dirab pou egzijans vwayaj ki gen rapò ak pandemi, envestisman sa a sipòte adaptasyon pwodwi ak biznis, e jiskaprezan te pèmèt plis pase 40 pwopriyetè ak operatè yo satisfè nouvo mezi sa yo oswa ajiste a opòtinite chanje. Li sipòte tou sektè a pou pi byen konprann defi ak opòtinite pou rezurjans vwayaj nan sezon 2022 la ak pi lwen.

Envestisman sa a demontre sipò kontinyèl Gouvènman Kanada ak Gouvènman Yukon nan sektè touris la pandan tout pandemi an, epi tou li asire biznis yo jwenn sipò yo bezwen pou adapte, grandi ak pwospere. Li montre fòs patenarya pandan n ap travay an kolaborasyon ant gouvènman yo ak TIA Yukon, YFNCTA ak WWTAY pou pi byen sipòte pwopriyetè ak operatè touris yo atravè teritwa a.

quotes

“Moman ou mete je ou sou Yukon, ou konnen ou se yon kote pi lwen pase òdinè. Òganizasyon ak operatè touris Yukon yo ap travay di pou rekipere anba enpak pandemi an epi jwenn nouvo apwòch pou bay eksperyans klas mondyal ki rakonte istwa teritwa sa a ak sa ki fè li yon destinasyon espesyal pou vizite. Nou ap wè potansyèl kwasans enkwayab ak demann lan pent moute soti ak wè bèl peyi nou an, soti nan kòt-kot-kot-kot. Envestisman sa a demontre kolaborasyon kontinyèl gouvènman nou an ak patnè teritoryal ak endijèn yo pou sipòte efò sa yo. Yon sektè touris fleksib vle di bote, eksperyans, istwa ak kilti peyi enkwayab sa a ka kontinye pataje ak Kanadyen ak vizitè ki soti aletranje pou jenerasyon k ap vini yo.”

-  Onorab Daniel Vandal, Minis Afè Nò, Minis PrairiesCan ak Minis CanNor

"Sektè touris Kanadyen an kontinye ap youn nan pi plis afekte pa pandemi COVID-19 la. Nou angaje totalman pou sipòte biznis ak òganizasyon nan moman difisil sa yo, kenbe sekirite kòm pi gwo priyorite pandan n ap asire yo jwenn sipò pou refè byen vit, inove pwodwi ak sèvis yo, epi pwospere. Fon Sekou Touris la pral ede biznis yo adapte, fè amelyorasyon, epi pare pou akeyi envite yo. Li tou nouri nan yon estrateji pi laj pou ede sektè a siviv pandemi an, refè ak grandi. Ekonomi Kanadyen an p ap rekipere totalman jiskaske sektè touris nou an refè.” 

– Onorab Randy Boissonnault, Minis Touris e Minis Asosye Finans

“Atravè Yukon, pwopriyetè ak operatè touris yo se yon sous fyète enkwayab pou kominote yo ak yon kontribitè enpòtan nan ekonomi rejyonal yo. Elevate sipòte divès bezwen endistri touris Yukon a pandan l ap evolye an repons a pandemi COVID-19, pandan l ap ankouraje operatè yo pou yo repanse, restriktire, ak rekonstwi pou nouvo siksè. Envestisman sa a demontre angajman nou pou rekiperasyon ak kwasans sektè sa a pou l ka kontinye pwogresif, enpak ak dirab alontèm.”

-  Doktè Brendan Hanley, Manm Palman an pou Yukon

“Pandan de ane ki sot pase yo, sektè touris Yukon a te oblije fè fas ak gwo defi yo pou yo ka navige sou enpak COVID-19 la. Pandan vwayaj nasyonal ak entènasyonal yo rekòmanse, pwogram Yukon Elevate Touris la pral ede pwopriyetè ak operatè touris yo grandi ak pwospere. Lè n ap travay ansanm ak patnè federal nou yo, n ap kontinye travay ak sektè touris Yukon pou asire yo byen pozisyone pou yo reyisi, kreye djòb pou Yukonè yo epi kontinye devlope ekonomi solid nou an.”

-  Onorab Ranj Pillai, Minis Touris ak Kilti, Gouvènman Yukon

“Pandemi COVID-19 la afekte endistri touris la nan yon fason disproporsyonel e kontinyasyon pwogram Elevate la te enpòtan anpil pou kòmanse wout long endistri a pou rekiperasyon an. San envestisman sa a soti nan CanNor, li pa ta posib. Elevate bay operatè touris Yukon yo yon chemen finansman senp pou modènize biznis yo epi adapte yo ak reyalite aktyèl yo, sa ki ede kenbe repitasyon Yukon kòm yon destinasyon klas mondyal.”

-  Blake Rogers, Direktè Egzekitif, Touris Industry Association nan Yukon

“Pandemi COVID-19 la te gen yon enpak prejidis sou endistri touris endijèn atravè peyi a. Nan Yukon, devlopman biznis touris endijèn yo te kòmanse akselere lè COVID-19 te sispann pwopriyetè biznis sa yo. Sepandan, moun endijèn yo te toujou rezistan e sa te pwouve vre tan ak tan ankò pandan tout pandemi an. Envestisman ki soti nan CanNor nan direksyon Elevate te enpòtan anpil pou pèmèt biznis touris endijèn Yukon yo devlope ak amelyore eksperyans yo ofri yo. Eksperyans sa yo gen anpil demann nan men vwayajè yo epi sipò pou biznis sa yo enpòtan anpil pandan n ap travay nan direksyon pou rekiperasyon ak etabli Yukon kòm yon premye destinasyon pou eksperyans touris endijèn yo. Nou ta renmen eksprime rekonesans nou bay CanNor pou sipò yo san pwogram tankou Elevate pa t ap posib.”

-  Charlene Alexander, Direktè Egzekitif, Asosyasyon Kilti ak Touris Premye Nasyon Yukon

“Pandemi an te pouse òganizasyon sipò endistri touris yo jwenn solisyon inovatè pou yon defi san parèy. Patenarya ak TIA Yukon ak YFNCTA te pèmèt nou konsepsyon, devlope ak aplike Pwogram Elevate. Li se yon pwogram finansman efikas ak rasyonalize ki sipòte operatè WTAY nan amelyore tou de pwodwi yo ak destinasyon an pandan y ap avanse ak rekiperasyon an. Siksè Pwogram Elevate a pa t ap posib san asistans finansye CanNor bay epi nou rekonesan pou sipò yo.”

-  Sandy Legge, Direktè Egzekitif, Wilderness Tourism Association nan Yukon

reyalite Quick

  • Nan ane 2020/21, Yukon Tourism Industry Association te bay premye iterasyon Elevate ak sipò finansye CanNor atravè Fon Rejyonal Sekou ak Rekiperasyon.
  • Premye iterasyon Elevate te sipòte 105 biznis touris ki baze nan Yukon pou adapte operasyon yo pou fonksyone san danje anba direktiv sante piblik k ap evolye.
  • Dènye iterasyon Elevate a soti nan mwa Oktòb 2021 pou rive nan Mas 2023 epi li kontinye sou siksè pwogram anvan an pandan y ap adrese nouvo defi endistri touris yo idantifye ak evolye.
  • Envestisman Gouvènman Kanada a nan direksyon Elevate se atravè Fon Sekou Touris (TRF). Ajans devlopman rejyonal Kanada yo ak Inovasyon Syans ak Devlopman Ekonomik Kanada (ISED) te administre, TRF sipòte biznis touris yo ak òganizasyon yo adapte operasyon yo pou satisfè egzijans sante piblik pandan y ap envesti nan pwodwi ak sèvis pou fasilite kwasans alavni yo.
  • Avèk yon bidjè $500 milyon dola sou dezan (ki fini le 31 mas 2023), ki gen ladan yon minimòm $50 milyon ki espesyalman dedye a inisyativ touris endijèn yo, ak $15 milyon dola pou priyorite nasyonal yo, fon sa a pral pozisyone Kanada kòm yon destinasyon chwa nan domèn domestik ak rebondisman vwayaj entènasyonal yo.

Ki gen rapò ak News

Sou otè a

Dmytro Makarov

Leave a Comment

Pataje pou...