Kategori - Sekirite Sosyal

Breaking News, enfòmasyon ak anons sou pwoblèm ki gen ladan sekirite ak sekirite nan vwayaj. Travay avèk sistèm Repons Rapid la nan SaferTourism, dènye nouvèl yo enkli deklarasyon ofisyèl, konsèy, ak alèt.

Mizajou sou ijans, misyon sekou ak aktivite gouvènman an.

Klike la a yo soumèt konsèy nouvèl.
Klike la a chèche konnen ki jan yo reponn, anpeche ak asire vwayaj asirans.