Kado kwoasi pou mond lan: eliminasyon plastik nan oseyan yo

OACM

Konsèvasyon Ocean Alliance, OACM se Òganizasyon an, Kristijan Curavić nonm ki dèyè li, e solisyon an se ki jan yo debarase oseyan mond nan plastik ak sa yo konnen kòm sistèm SOS CPSMA.

Kwoasi se yon sant ekselans nan pwomouvwa pwoteksyon zòn dlo. Nonm ki dèyè sa a se Kristijan Curavić, yon ansyen detantè rekò mondyal nan plonje gwo twou san fon. Li se tou yon ansyen lidè mondyal wo-plase, ansyen diplomat Nasyonzini, ak ekspè nan sektè anviwònman ak ekonomik yo.

Kristijan Curavić ap dirije Ocean Alliance Conservation, OACM.

Istwa Konsèvasyon Ocean Alliance

Anvan lide OACM, konglomera a se te yon ONG ki te inisye nan ane 2007 – 2008 sou non GUWAA – Global Underwater Awareness Association, ki anrejistre nan Kwoasi (peyi Mr Curavic).

Lansman ofisyèl premye pwogram mondyal GUWAA nan rejyon SEE la te nan Monako, apre anpil ane netwayaj oseyan, lak ak rivyè òganize. GUWAA te lanse de pwojè:

Inite Vitès (Inite Pwoteksyon Espesyal Ekoloji Anviwònman Plonje) ak White Flag International. Premye Drapo Blan an se te yon rekonpans pou HSH Prince Albert ll nan Monaco pou travay lavi li ak siksè nan domèn konsèvasyon oseyan an. 

Mesye Kristijan Curavic te bay drapo blan an pèsonèlman e nan dènye ane yo te vin tounen yon tradisyon drapo blan an – bay chèf deta, prezidan, premye minis, ak manm fanmi wayal yo ki te kontribye fizikman nan efò pou konsève dlo mondyal yo. 

Depi 2013, White Flag te devlope nan premye prezèvasyon oseyan dirab nan mond lan, pwoteksyon, netwayaj, ak sistèm sètifikasyon.

Blan | eTurboNews | eTN

Nan peryòd 2014 rive 2016, akòz enterè k ap grandi nan nasyon atravè lemond pou pwoteje, prezève, ak fizikman netwaye oseyan an nan plastik, Mesye Kristijan Curavic, ansyen Prezidan Kwoasi (2000 - 2010) Stjepan Mesic, ak ansyen CEO nan F1. Bernie Ecclestone, ansanm ak lòt lidè mondyal yo, deside inisye yon konglomera OACM (Ocean Alliance Conservation Member) pou ini nasyon ki pare yo pran angajman pi seryezman nan prezèvasyon oseyan yo.

Inisyativ la te dwe baze sou mezi konkrè ak solisyon ak yon objektif prensipal nan tèt ou - ekstraksyon nan plastik nan oseyan. Yo ta dwe fè efò kontinyèl nan direksyon netwayaj ak sètifikasyon litoral nasyonal yo pou prezève zòn sa yo.

Jodi a, OACM travay sitou ak gouvènman, kòporasyon mondyal, ak òganizasyon mondyal nan yon efò ansanm pou kreye ak elaji CSMA (Zòn Marin Sètifye SAFE) - pou kreye yon anviwònman SEKIRITE, netwaye zòn kotyè pou lavi moun ak akwatik. Jodi a, filozofi OACM vin yon nesesite pou anpil gouvènman ki nan faz entegre sistèm li a pou asire pwosperite nasyon yo ak kwasans ekonomik atravè pwoteksyon anviwònman ak jesyon pandan y ap diminye fizikman kantite plastik aktyèl la nan oseyan an.

OACM ap òganize premye konferans mondyal li an nan Kwoasi, ki vize pou rezoud danje imedya chanjman nan klima ak polisyon plastik nan lanmè, rivyè, ak lak nan mond lan.

Konferans OACM

Konferans OACM an pwograme soti 17-18 oktòb 2024, epi li pral reyini lidè kle yo ansanm pou kontinye ak yon apwòch ki pa janm te aplike anvan e ki byen reflechi.

vrecice cyan 82 | eTurboNews | eTN

Solisyon OACM se yon zouti finansye dirab alontèm ki entegre nan sektè antrepriz ak leta.

Li te ye kòm pwogram EU ETIS & Corporate Green Practices, OACM gen entansyon entegre SOS CP li (Sustainable Oceans Solutions Conservancy Program) sou plizyè kontinan.

Pwogram Konsèvasyon Solisyon Oseyan Dirab

SOS CP (Program Konsèvasyon Solisyon Oseyan Dirab) se yon seri konplè pwogram, inisyativ, ak refòm ki oryante sou pwoteksyon mondyal, prezèvasyon, netwayaj fizik oseyan an, ak rediksyon kontni plastik aktyèl nan dlo yo. Li gen ladann adaptasyon fasil nan sektè gouvènmantal ak antrepriz.

Yon apwòch globalman entegre

Sistèm nan gen entansyon vin entegre globalman, sa ki pral ede kreye yon sistèm prezèvasyon oseyan inivèsèl ki ka ak tan evolye menm plis epi vin menm pi efikas yon fwa li nan tout itilizasyon operasyonèl.

Sistèm inik ak konplèks sa a baze sou mezi ak solisyon konkrè ki bay rezilta tanjib imedya le pli vit ke yo aplike nan enstitisyon gouvènman an.

Li ka mezire

Rezilta sa yo ka mezire nan tòn plastik ekstrè ak debri maren. Nan sans nan sistèm sa a se kat poto prensipal li yo - sosyal, imen, anviwònman, ak finansye.

Tout ansanm pwogram OACM sa a pral bay nasyon yo yon sistèm finansyèman dirab pou prezève resous natirèl yo epi pou yo jwenn kwasans ekonomik atravè pwoteksyon anviwònman an.

Kwasans Ekonomik

Li enpòtan anpil pou gen yon enpak mondyal nan moman sa yo lè limanite deja depase limit ki kantite plis oseyan an ka pran konsènan polisyon ak devastasyon.

Nouvo sistèm modèn finansyèman dirab yo bezwen bay solisyon operasyonèl alontèm ak repons pou menas iminan n ap fè fas jodi a.

Yon menas reyèl pou oseyan an ak mond lan

Si nou pa bay solisyon fonksyonèl ak dirab, ritm lan dousman nan pwogram aktyèl yo pral mete an danje oseyan an, ak sante ak byennèt nou pi lwen pase pwen ekonomize an. Sa a se sa nou ap fè fas ak jodi a.

whit2 | eTurboNews | eTN

Lidè mondyal yo bezwen rekonèt SOS CP pou fè sistèm sa a mache

Entegrasyon mondyal efikas ak konplè ak devlopman nan lavni nan SOS CP depann de rekonesans li pa lidè mondyal yo, chèf deta, ak òganizasyon mondyal yo - tankou Nasyonzini - e sa a se yon pati nan plan kominikasyon prensipal OACM pou 2020-2022. .

Sèl pwogram pou minimize plastik nan oseyan yo

Jodi a, OACM SOS CP a se sèlman pwogram nan mond lan pou minimize kontni plastik nan oseyan an - men menm plis inik se kapasite li pou adrese pwoblèm nan polisyon plastik an jeneral.

Pwogram nan fè fas ak kontni aktyèl la nan plastik nan oseyan an, ki nan de dènye deseni yo te estime yo dwe alantou 196 milyon tòn plastik.

Limanite pa ka inyore kantite plastik aktyèl la nan oseyan an ak lefèt ke li pa pral fonn nan 500 ane kap vini yo.

Pwoblèm nan dwe adrese byen, e se sa OACM SOS CP vle reyalize an kolaborasyon ak nasyon atravè lemond.

Sistèm sa a fèt pou redwi enpak plastik nan lanmè, anba lanmè, ak zòn kotyè yo.

Kisa manm OACM ye?

Manb OACM fèt pou tout moun ki gen yon afinite pou kreyasyon ak nouvo defi.

Curavic di "Nou toujou ap chèche nan tout rejyon Inyon Ewopeyen an pou ekspè nan maketing, finansye, anviwònman, ak sektè sosyal ki vle rantre nan nou epi bati karyè entènasyonal yo nan yon nouvo anviwònman ak bati yon bagay ki pral rete pou tout limanite ak amelyore. lavi tout bèt ki sou planèt Latè."

Ekstrèm move tan ak domaj ekonomik li yo

Chanjman klimatik te kontribye nan move tan ki lakòz omwen $100 milya dola nan domaj chak ane. Yon ogmantasyon nan tanperati ap mennen nan pèt ekonomik akselere.

Yon sondaj sou ekonomis endepandan ki t ap gade efè chanjman klimatik yo te jwenn ke estimasyon domaj nan lavni varye "de 2% a 10% oswa menm plis nan GDP mondyal chak ane.

Pa gen biznis touris ki dirab

Senpleman, okenn peyi oswa chèn otèl, marina, oswa nenpòt enstitisyon nan sektè touris nan mond lan pa ka reklame biznis dirab toutotan touris pase tan yo sou plaj polye oswa lanmè sal plen ak plastik ak lòt fatra.

Paske yon pratik konsa menase sekirite ekonomik nasyonal peyi a, sitou moun ki gen ekonomi depann sou touris.  

Peyi devlòpman touris yo patikilyèman ekspoze a konsekans degradasyon ekosistèm lanmè ak bò lanmè yo, paske anpil nan yo depann de endistri ki baze sou oseyan tankou lapèch ak touris.

Yon Ekonomi Oseyan Dirab

SOS CP ka kreye yon ekonomi oseyan dirab epi ofri bon jan kalite djòb nan sektè anviwònman an, amelyore sekirite alimantè ak CSMA (zòn marin ki sètifye SAFE), ak amelyore rezistans - kolòn vètebral devlopman alontèm, enklizif ak dirab.

SOS CO kontribye nan pwoteksyon oseyan nan mond lan lè li minimize fatra plastik aktyèl yo ak rezilta mezirab lè l sèvi avèk Sistèm Echèl EOMD (Extracted Ocean Marine Debris).

Objektif Devlopman Dirab

Sistèm OACM SOS CP a aliman ak plis pase 8 sou 17 UN Objektif Devlopman Dirab.

ODS Nasyonzini an bay direktiv ki enpòtan anpil pou plis devlopman men ki pa bay zouti finansyèman dirab.

SOS CP ajoute zouti finansye

SOS CP se yon zouti pou atenn objektif sa yo, e se pou sa OACM ap antre nan koperasyon ak sis òganizasyon Nasyonzini, epi answit plis ankò.

Kounye a, ant gouvènman an ak sektè antrepriz, mezi ak zouti ki pa egziste pou anpeche pwoblèm ijan sa a poze yon gwo risk pou sante moun ak ogmante lanmò nan lavi maren, mete an danje divèsite biyolojik ak pwosesis ekolojik.

Rasin nan sektè touris mondyal la

Curavić eksplike: “Siksè sistèm sa a se dirabilite finansye ak maketing ant eta yo ak sektè antrepriz la, ki byen anrasinen nan sektè touris mondyal la, kote posibilite pou dirab li soti.

Pwovizyon Zòn Marin SAFE ki sètifye CSMA (Zòn Kòt Marin ki sètifye pou lavi moun ak lavi maren) se sèvis prensipal ak pi fondamantal nan sektè touris atravè lemond.

Ane pase a, OACM te kòmanse kominikasyon pou aplikasyon mondyal ak entegrasyon pwogram sa a ak konsèy administrasyon li yo. Ansyen Sekretè Jeneral Nasyonzini Touris, ansyen (UNWTO) Doktè Taleb Rifai sou tablo sa a.

Pespektiv pou 10 ane kap vini yo

Nan 10 ane kap vini yo, endistri touris mondyal la pral dirije tout politik li yo nan eta a ak sektè antrepriz nan direksyon tabli nouvo direksyon devlopman modèn, sitou nan tranzisyon dijital la.

Sa a pral kontwole pa sistèm nan SOS CP CSMA.

OACM pral travay ak gouvènman k ap patisipe yo kòm yon kò konsiltatif ki pral konseye, epi ankouraje adopsyon mezi finansyèman dirab alontèm pou rezoud pwoblèm anviwonmantal, ekonomik ak sosyalman enpòtan.

Li pral siyifikativman redwi depans gouvènman an epi ogmante efikasite nan domèn kle sa yo.

OACM pral ede gouvènman yo reyalize Gid Devlopman Dirab 2030 Nasyonzini yo, ki enpòtan anpil pou dirab planèt la ak resous natirèl yo. 

Koperasyon OACM ak Komisyon Ewopeyen an

OACM te kolabore ak Komisyon Ewopeyen an depi 2017 e li espere kontinye apwobasyon sistèm SOS CP a nan tout eta manm Inyon Ewopeyen yo.

Objektif nou se diminye enpak plastik sou tout sifas dlo nan eta manm Inyon Ewopeyen yo.

Sou otè a

Avatar de Juergen T Steinmetz

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz te kontinyèlman travay nan endistri vwayaj ak touris depi li te yon tinedjè nan Almay (1977).
Li te fonde eTurboNews an 1999 kòm premye bilten sou entènèt pou endistri touris vwayaj mondyal la.

Ban-m pran abònman
Notifye nan
envite
0 kòmantè
Aliye komantè
Wè tout kòmantè
0
Ta renmen panse ou, tanpri fè kòmantè.x
()
x
Pataje pou...