Estanda etik
trvnl1

Estanda etik

TravelNewsGroup angaje nan pi wo estanda etik yo.

Ekite ak presizyon, entegrite se pami valè debaz nou yo.

Tout ekriven / editè eTN yo tout ansanm responsab pou estanda etik yo. Nenpòt anplwaye ki konnen ke yon manm pèsonèl parèy te komèt vyolasyon etik ta dwe imedyatman pote pwoblèm nan nan atansyon a nan yon editè klasman.

Ekite, Presizyon ak Koreksyon

TravelNewsGroup la fè efò pou li fonksyone avèk jistis, presizyon, ak endepandans.

Chak fwa sa posib, nou chèche opinyon opoze epi mande repons nan men moun ki kesyone konduit yo nan nouvèl yo.

Byenke se responsablite nou pou rapòte ak presizyon nouvèl nou konnen yo, epi pi vit ke posib apre yo fin kraze nouvèl la, nou ta dwe mete ajou sa nou kapab soti nan yon bò opoze oswa plis background. Si bò opoze a pa ka rive jwenn, nou ta dwe di sa. Nou ta dwe tou ankouraje yon espri jistis nan ton pwoteksyon nou an. Yon bò opoze pa ta dwe nesesèman espere bay repons solid ak reflechi sou pwoblèm konplèks enstantane. Istwa k ap devlope yo dwe endike yo pral kontinye mete ajou ak "Plis k ap vini" oswa fraz menm jan an.

Nou dwe fè efò pou kreye balans nan tout pwoteksyon nou yo ak yon sans imedya.

Tout erè yo dwe rekonèt san pèdi tan nan yon fason dwat, yo pa janm degize oswa glosed sou nan yon istwa swivi. Se sèlman nan sikonstans ki ra, avèk apwobasyon Editè Egzekitif la, yo ta dwe eseye retire kontni inègza (oswa kontni pibliye inadvèrtans) sou entènèt la. Lè erè yo fè sou entènèt, nou ta dwe korije erè yo epi endike ke istwa a te mete ajou pou korije yon erè oswa klarifye sa li di. Nou toujou rekonèt erè nou yo epi mete dosye a dwat nan yon fason transparan.

Lè n ap konsidere demann pou retire enfòmasyon egzat nan achiv piblik nou yo, nou ta dwe konsidere non sèlman enterè moun nan pou elimine kontni an, men tou enterè piblik la pou konnen enfòmasyon an. Sikonstans ap gide desizyon an epi yo dwe apwouve pa Editè Egzekitif la. Règleman nou an se pa retire kontni pibliye nan achiv nou yo, men nou vle achiv yo dwe egzat, konplè ak ajou, kidonk nou pral mete ajou epi korije kontni achiv yo jan sa nesesè, enkli tit.

Yo ta dwe fè klarifikasyon lè yon istwa, foto, videyo, tit, editoryal, elatriye kreye yon fo enpresyon de reyalite.

Lè gen yon kesyon sou si yon koreksyon, klarifikasyon oswa retire istwa oswa foto nesesè, pote pwoblèm nan bay yon editè.

Repòtè yo oswa fotogwaf yo ta dwe idantifye tèt yo nan sous nouvèl yo. Nan ka ki ra lè sikonstans sijere pa idantifye tèt nou, yo dwe konsilte Editè Egzekitif la oswa editè siperyè apwopriye pou apwobasyon.

Jounalis yo pa dwe plagiye, kit se retire an gwo ekriti yon lòt moun, kit se piblikasyon yon piblikasyon pou laprès kòm nouvèl san yo pa atribisyon. Jounalis SCNG yo responsab pou rechèch yo, menm jan yo se pou repòtaj yo. Piblikasyon an inadvèrtan nan travay yon lòt pa eskize plagiat la. Plagiarya pral lakòz aksyon disiplinè grav, epi li ka gen ladan revokasyon.

Pandan ke jounalis yo dwe kouvri dènye nouvèl yo agresif, yo pa dwe entèfere ak otorite sivil yo pandan y ap travay. Nan okenn sikonstans yon jounalis ta dwe vyole lalwa. Jounalis ki santi yo te entèdi ilegalman fè travay yo dwe rete kalm ak pwofesyonèl epi rapòte sitiyasyon an bay yon editè klasman imedyatman.

An jeneral, nou ta dwe evite itilize sous non nan istwa. Nou pral atribiye enfòmasyon nan sous ki pa gen non sèlman lè valè nouvèl garanti epi li pa ka jwenn okenn lòt fason.

Lè nou chwazi konte sou sous ki pa gen non, nou pral evite kite yo se baz la sèl pou nenpòt istwa. Nou p ap pèmèt sous ki pa gen non yo fè atak pèsonèl. Nou ta dwe dekri sous la san non ak plis detay ke posib pou endike kredibilite sous la. Epi nou ta dwe di lektè rezon ki fè sous la mande oswa yo te bay anonim.

Kont medya sosyal yo ta dwe make aklè ak non òganizasyon nouvèl la, swa nan nivo lokal la oswa avèk Southern California News Group.

Lè y ap fè nouvèl atravè rezo sosyal yo, yo dwe jwenn pòs inisyal la, epi jounalis la dwe fè li klè si yo nan sèn nan oswa ou pa. Si yo pa nan sèn nan, yo dwe klèman - ak repete - sous enfòmasyon yo ap resevwa sou evènman an.

Sityasyon yo ta dwe toujou mo egzak ke yon moun te pale, ak eksepsyon de koreksyon minè nan gramè ak sentaks. Parantèz nan sitasyon yo prèske pa janm apwopriye epi yo ka prèske toujou evite. Elips yo ta dwe evite tou.

Bylines, dat ak liy kredi yo ta dwe byen transmèt bay lektè sous rapò a. Tout istwa, ki gen ladan brèf, ta dwe gen yon deskripsyon ak enfòmasyon kontak pou ekriven an pou lektè yo konnen ki moun yo kontakte si gen yon erè oswa pwoblèm.

Jounalis vizyèl ak moun ki jere pwodiksyon nouvèl vizyèl yo responsab pou respekte estanda sa yo nan travay chak jou yo:

Fè efò pou fè imaj ki rapòte verite, onèt, ak objektif. Reziste ke yo te manipile pa opòtinite foto sèn.

Repwodiksyon imaj ki soti nan piblikasyon enprime ak piblikasyon sou entènèt pafwa akseptab si kontèks paj enprime a oswa kaptire ekran an enkli epi istwa a se sou imaj la ak itilizasyon li nan piblikasyon sa a. Yo mande diskisyon ak apwobasyon editè.

Yo pral fè tout efò pou konnen epi respekte politik videyo lokal n ap kouvri a anvan kouvèti an dirèk. Si politik videyo yo entèdi, ta dwe gen yon diskisyon sou fason pou kontinye ak pwoteksyon.

Kesyon? Tanpri kontakte CEO-piblikatè nou an / klike isit la

eTurboNews | eTN