Klike la a pou montre bandwòl ou yo sou paj sa a epi peye sèlman pou siksè

Nouvèl rapid USA

Asistan vòl yo rele Alaska Airlines ak Inyon pou reklame diskriminasyon relijye nan tire

De asistan vòl goumen apre yo te revoke paske yo te eksprime enkyetid konsènan enpak Lwa sou Egalite sou fanm ak moun ki gen lafwa sou tablo messagerie entèn yo

Jodi a, First Liberty Institute te depoze yon pwosè federal sou non de asistan vòl kont Alaska Airlines apre konpayi avyon an te sispann yo paske yo te poze kesyon nan yon fowòm konpayi sou sipò konpayi an pou "Lwa Egalite." Pwosè a fè konnen tou sendika Asosyasyon Asistan vòl yo echwe pou l kenbe responsablite l pou l defann pleyan yo akoz kwayans relijye yo.

Ou ka li plent lan isit la.

Tou de pleyan yo, Marli Brown ak Lacey Smith, te depoze akizasyon diskriminasyon relijye ak Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) kont Alaska Airlines nan mwa Out 2021. Nan kòmansman ane sa a, EEOC te bay tou de asistan vòl yo lèt ki gen dwa pou yo rele nan tribinal.

“Alaska Airlines 'anile' Lacey ak Marli akoz kwayans relijye yo, yo te inyore flagranman lwa dwa sivil federal ki pwoteje moun ki gen lafwa kont diskriminasyon,” te di Stephanie Taub, Avoka prensipal pou First Liberty Institute. “Se yon vyolasyon flagran lwa dwa sivil leta ak federal pou fè diskriminasyon kont yon moun nan espas travay la akòz kwayans relijye yo ak ekspresyon relijye yo. Kòporasyon 'Woke' tankou Alaska Airlines panse ke yo pa oblije suiv lalwa epi yo ka revoke anplwaye yo si yo tou senpleman pa renmen kwayans relijye yo.

Nan kòmansman ane 2021, Alaska Airlines te anonse sipò li pou Lwa Egalite sou yon tablo mesaj entèn pou anplwaye yo e li te envite anplwaye yo fè kòmantè. Lacey afiche yon kesyon, li mande, "Antanke konpayi, èske ou panse li posib pou kontwole moralite?" Nan menm fowòm nan, Marli te mande, “Èske Alaska sipòte: mete Legliz la an danje, ankouraje represyon libète relijyon, efase dwa fanm yo ak dwa paran yo? ….” Tou de pleyan yo, ki te gen dosye egzanplè kòm anplwaye yo, yo te answit envestige, kesyone pa otorite avyon yo, epi evantyèlman revoke nan travay yo. 

Lè li te revoke yo, avyon an te di kòmantè de asistan vòl yo te "diskriminatwa," "rayisman," ak "oansif." Nan avi li bay Madam Smith, Alaska Airlines te deklare, "Defini idantite sèks oswa oryantasyon seksyèl kòm yon pwoblèm moral ... se ... yon deklarasyon diskriminatwa."

Nan pwosè jodi a, avoka First Liberty deklare, “Malgre angajman Alaska Airlines te deklare pou yon kilti enklizif ak envitasyon souvan li bay anplwaye yo dyalòg ak eksprime yon divèsite pèspektiv, Alaska Airlines te kreye yon anviwònman travay ki ostil anvè relijyon, ak AFA ranfòse. kilti konpayi sa a. Alaska Airlines ak AFA pa ka sèvi ak defans sosyal yo kòm yon epe pou fè diskriminasyon ilegal kont anplwaye relijye yo epi olye yo dwe rete konsyan de obligasyon legal yo pou 'fè sa ki dwat' anvè tout anplwaye yo, enkli anplwaye relijye yo. Tribinal la dwe rann Alaska Airlines ak AFA responsab pou diskriminasyon yo.”

Plent la ajoute, “Tit VII entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, sèks, relijyon, koulè, ak orijin nasyonal la. Lòt lwa federal entèdi diskriminasyon ki baze sou laj ak andikap. Alaska Airlines afime meprize li pou relijyon kòm yon klas ki pwoteje pa deklarasyon repete sipò li pou lòt klas ki pwoteje pandan y ap omisyon klas relijyon ki pwoteje a.”

Ki gen rapò ak News

Sou otè a

Dmytro Makarov

Leave a Comment

Pataje pou...