Kanada Nouvèl rapid

Kanada Eseye Redui Tan Datant Ayewopò

Onorab Omar Alghabra, Minis Transpò a, ak Onorab Marco Mendicino, Minis Sekirite Piblik la, fè deklarasyon sa a jodi a pou bay yon mizajou sou aksyon gouvènman an ap pran pou diminye tan datant nan ayewopò Kanadyen yo:

“Gouvènman Kanada rekonèt enpak tan enpòtan yo nan kèk ayewopò Kanadyen ap genyen sou vwayajè yo. Se yon bon nouvèl ke plis ak plis Kanadyen ap chwazi vwayaje. Kòm volim vwayaj monte, gen rapò sou reta nan anpil aspè nan vwayaj: Ladwàn Kanadyen, Ladwàn Etazini, tès depistaj sekirite ayewopò, manyen bagaj, sèvis avyon, taksi ak limos, pami anpil lòt zòn. Nou menm tou nou temwen fenomèn ki sanble nan lòt ayewopò atravè mond lan. Apre sa, n ap pran aksyon pou rezoud reta byen vit pandan n ap kontinye kenbe bon jan depistaj sekirite. N ap travay ak èpòt, transpòtè ayeryen yo ak lòt patnè ayewopò yo pou jwenn solisyon pou diminye reta nan ayewopò yo davans sezon sezon lete an. Objektif kolaborasyon sa a se asire sèvis efikas pou pasaje k ap antre ak k ap soti, konsa Kanadyen yo kapab vwayaje san pwoblèm epi san danje pandan sektè a refè apre pandemi COVID-19 la.

"Aksyon espesifik k ap pran an repons a reta nan ayewopò yo enkli:

 • Transport Canada (TC) te reyini byen vit ajans gouvènman yo ak endistri ki gen ladan Ajans Sante Piblik Kanada (PHAC), Ajans Sèvis Fwontyè Kanada (CBSA) ak Otorite Sekirite Transpò Ayeryen Kanadyen an (CATSA), ki te kreye yon komite tès depistaj soti pou rezoud pwoblèm ki genyen. nan tès depistaj sekirite pre-komisyon an ak pòs depa pre-clearance ak devlope nouvo apwòch pou fè fas ak pwen presyon sa yo nan sistèm vwayaj la.
 • CATSA ap travay ak kontraktè li yo pou ogmante kantite ofisye depistaj nan pòs kontwòl pasaje yo. Kounye a, gen apeprè 400 ofisye depistaj adisyonèl nan diferan faz fòmasyon yo atravè peyi a ki pral deplwaye ant kounye a ak fen mwa Jen an.
  • Avèk sipò TC a, rekrite sa yo pral benefisye de pwogrese pi vit atravè yon pwosesis onboarding ki pi fleksib pou yo ka sou tè a pi vit posib. Èpòt yo ap travay pou sipòte CATSA ak inisyativ sa a.
  • CATSA trè pre pou li te rekrite 100% kantite sib ofisye depistaj yo pou ete a nan anpil ayewopò, tankou Ayewopò Entènasyonal Toronto Pearson ak Ayewopò Entènasyonal Vancouver.
  • CATSA te akselere itilizasyon ofisye depistaj ki deja sètifye yo pou fè fonksyon ki pa depistaj, pou optimize resous yo, epi pou pèmèt ofisye depistaj sètifye yo konsantre efò yo sou fonksyon sekirite kle yo.
  • Ayewopò yo, konpayi avyon yo, ak lòt patnè yo ap kominike ak CATSA chak jou pou ede yo ajiste orè yo pou asire tès depistaj yo disponib kote ak ki lè yo bezwen pou sipòte tan vwayaj okipe pandan vwayaj avyon an refè rapidman.
  • Aktyèlman CATSA ap etidye meyè pratik nan ayewopò yo pou wè ki kote pwosesis sa yo ka aplike nan lòt ayewopò pou jwenn efikasite.

“Pandan ke gen plis ankò pou fèt, efò sa yo ap bay rezilta nan diminye tan datant pou tès depistaj. Depi kòmansman mwa a, kantite pasaje k ap tann 30 minit ak plis pou tès depistaj soti nan pi gwo ayewopò nou yo (Toronto Pearson Entènasyonal, Vancouver Entènasyonal, Monreyal Trudeau Entènasyonal ak Calgary Entènasyonal), te diminye nan tout kat ayewopò yo.

“Pou pasaje k ap vini yo, Gouvènman Kanada a, ki gen ladan TC, PHAC ak Sekirite Piblik Kanada, kontinye ap travay avèk konpayi avyon yo ak patnè endistri yo pou diminye reta, tankou avyon ki kenbe nan pòtay Ayewopò Entènasyonal Toronto Pearson.

 • CBSA ak Ayewopò Entènasyonal Toronto Pearson ap pran aksyon lè yo ajoute 25 kyòs pou akselere tan pwosesis la. CBSA ap kòmanse tou Plan Aksyon Ete a pou asire efikasite; ogmante kapasite ofisye ki disponib; epi fasilite retounen Ofisye Sèvis Fwontyè Elèv yo.
 • PHAC ap travay ak CBSA ak patnè yo pou rasyonalize operasyon yo. Pa egzanp, yo pral retire egzijans pou Tès O aza Obligatwa sou Pwosesis Koneksyon Entènasyonal ak Domestik. Lòt chanjman pou rasyonalize pwosesis sou rezon sante piblik yo ap devlope.

“Ayewopò, konpayi avyon yo ak Gouvènman Kanada a, ki gen ladan CATSA, PHAC, TC ak CBSA, ap amelyore kominikasyon ak vwayajè yo pou pasaje yo ka pi byen antisipe egzijans tès depistaj anvan monte ak pwosesis arive, fasilite yon pasaj pi fasil antre ak soti nan ayewopò yo. Gen bagay vwayajè yo ka fè pou ede akselere pwosesis yo:

 • Vwayajè ki rive nan Ayewopò Entènasyonal Toronto Pearson ak Ayewopò Entènasyonal Vancouver ka itilize Deklarasyon CBSA avanse sou vèsyon entènèt ArriveCAN pou fè deklarasyon ladwàn ak imigrasyon yo jiska 72 èdtan davans pou yo vole nan Kanada. Sa a pral ekonomize vwayajè tan lè yo rive nan ayewopò an. Karakteristik sa a pral entegre nan aplikasyon mobil ArriveCAN ete sa a epi yo pral disponib tou nan lòt ayewopò atravè Kanada nan mwa k ap vini yo.
 • Tout vwayajè ki soti nan destinasyon entènasyonal yo dwe ranpli enfòmasyon yo nan ArriveCan. Vwayajè ki rive nan Kanada san yo pa fin ranpli ArriveCAN kontribye anpil nan konjesyon fwontyè. Kèlkeswa sitiyasyon vaksinasyon an, yon vwayajè ki rive san yon resi ArriveCAN konsidere kòm yon vwayajè ki pa pran vaksen an, sa vle di yo dwe teste lè yo rive ak Jou 8 ak karantèn pou 14 jou. Vwayajè ki pa gen yon resi ArriveCAN kapab tou sijè a ranfòsman, ki gen ladan yon amann $5,000. Bagay ki pi senp vwayajè yo ka fè pou akselere eksperyans nan ayewopò yo se pou yo vin prepare, tankou ranpli ArriveCAN.
 • Vwayajè ki gen 16 an oswa plis ka itilize nouvo eGates nan Ayewopò Entènasyonal Toronto Pearson pou verifye idantite yo epi soumèt deklarasyon koutim ak imigrasyon yo, ki pral amelyore sikilasyon trafik nan sal arive Tèminal 1 la epi akselere pwosesis la.

“Gouvènman Kanada a rekonèt sitiyasyon an ijans epi li kontinye travay ak tout patnè pou adrese tan datant yo kòm yon kesyon priyorite. Avèk plis tès depistaj CATSA ak Ofisye Sèvis Fwontyè CBSA an plas epi k ap vini, ak diskisyon k ap kontinye pou redwi reta yo plis, gen kèk pwogrè ki fèt, men nou rekonèt nou bezwen fè plis—e n ap fè. Nou pral pran aksyon klè ak desizif pou asire sekirite, sekirite ak rezistans nan sistèm transpò Kanada a, anplwaye li yo, ak itilizatè li yo, pandan y ap sipòte rekiperasyon ekonomik la.”

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Ki gen rapò ak News

Sou otè a

Dmytro Makarov

Leave a Comment