Komisyon Konsèy Touris Afriken an Breaking Nouvèl Vwayaj Nouvèl Gouvènman an Nouvèl Nijerya Breaking News Touris Vwayaj Destinasyon Mizajou Vwayaj Fil Nouvèl

Bondye beni Repiblik Federal Nijerya: Lapawòl prezidansyèl sou COVID-19

Bondye beni Repiblik Federal Nijerya: Lapawòl prezidansyèl sou COVID-19
nigmyh

Nan Nijerya, Prezidan LI Muhammadu Buhari adrese moun yo nan Nijerya jodi a sou eta a nan restriksyon al goumen pandemi an COVID-19. Pwòp li Chèf Staff mouri sou Coronavirus.

Diskou li (transkripsyon)

1. Kamarad Nijeryen yo

2. Mwen pral kòmanse pa felisite nou tout pou fleksibilite a ak patriyotis ke ou te montre nan batay kolektif nou an kont pi gwo defi a sante nan jenerasyon nou an.

3. Kòm nan yè, 26 avril 2020, kèk twa milyon ka konfime nan COVID diznèf yo te anrejistre globalman ak sou nèf san mil rekiperasyon yo. Malerezman, gen kèk de san mil moun ki te mouri tou mouri kòm yon rezilta nan pandemi sa a.

4. Sistèm sante yo ak ekonomi nan anpil nasyon kontinye ap lite kòm yon rezilta nan pandemi an koronavirus.

5. Nijerya kontinye adopte ak adapte yo ak nouvo reyalite mondyal sa yo chak jou. Aswè a, mwen pral prezante enfòmasyon yo jan yo ye epi eksplike plan nou yo pou mwa kap vini an konnen konplètman okouran ke kèk varyab kle ak sipozisyon ka chanje nan jou kap vini yo oswa semèn.

6. Egzakteman de semèn de sa, te gen twa san ven-twa ka konfime nan 20 eta yo ak Teritwa Kapital Federal la.

7. Kòm nan maten sa a, Nijerya te anrejistre yon mil de san ak swasanndis-twa ka atravè 32 Etazini ak FCT la. Malerezman, ka sa yo gen ladan 40 lanmò lanmò.

8. Mwen pral itilize lè l sèvi avèk opòtinite sa a eksprime kondoleyans pwofon nou yo bay fanmi yo nan tout Nijeryen ki te pèdi lavi moun yo renmen kòm yon rezilta nan COVID diznèf pandemi an. Sa a se pèt kolektif nou yo ak nou pataje nan chagren ou.

9. Premye modèl prevwa ke Nijerya pral anrejistre yon estime de mil ka konfime nan premye mwa a apre ka endèks la.

10. Sa vle di ke malgre ogmantasyon radikal nan kantite ka konfime anrejistre nan de semèn ki sot pase yo, mezi nou te mete an plas jiskaprezan te bay rezilta pozitif kont projections yo.

11. Pwopòsyon kantite ka enpòte soti nan lòt peyi yo redwi a sèlman 19% nan nouvo ka yo, ki montre ke fèmen fwontyè nou an bay rezilta pozitif. . Sa yo se sitou Nijeryen parèy retounen nan fwontyè peyi nou an. Nou pral kontinye ranfòse pwotokòl arive fwontyè peyi kòm yon pati nan estrateji nan kontrent.

12. Jodi a, Sant Nijeryen pou Kontwòl Maladi (NCDC) te akredite 15 laboratwa atravè peyi a ak yon kapasite total antreprann 2,500 tès chak jou atravè peyi an.

13. Baze sou fidbak ou, Lagos Gouvènman Eta a, ak FCT a ak sipò nan men NCDC se te etabli plizyè sant koleksyon echantiyon nan Lagos ak FCT la. Yo menm tou yo revize estrateji tès laboratwa yo nan plis ogmante kantite tès yo ka fè ki gen ladan akreditasyon nan chwazi laboratwa prive ki satisfè kritè yo akreditasyon.

14. Plizyè nouvo tretman ekipe ak sant izolasyon yo te operasyonèl nan tout peyi a kidonk ogmante kapasite kabann nan apeprè twa mil. Nan pwen sa a, mwen pral felisite Gouvènè Leta yo pou deklanchman Sant Operasyon Ijans nan nivo Eta a, etablisman nouvo sant tretman, ak livrezon estrateji kominikasyon agresif risk yo.

15. Plis pase dis mil travayè swen sante yo te resevwa fòmasyon. Pou pwoteksyon yo, ekipman adisyonèl pwoteksyon pèsonèl yo te distribiye nan tout eta yo. Malgre ke nou te fè eksperyans defi lojistik, nou rete angaje nan etabli yon pwosesis chèn ekipman pou solid asire pwofesyonèl sa yo ewoyik yo ka travay san danje epi yo byen ekipe.

16. An akò avèk pwomès Gouvènman nou an pou amelyore byennèt travayè swen sante yo, nou te siyen yon memorandòm konpreyansyon sou dispozisyon pou alokasyon danje ak lòt ankourajman ak asosyasyon kle sektè sante pwofesyonèl yo. Nou te tou pwokire kouvèti asirans pou senk mil travayè sante frontline. Nan pwen sa a, mwen dwe felisite sektè asirans lan pou sipò yo nan reyalize sa a nan yon kout peryòd de tan.

17. Nijerya te kontinye resevwa sipò nan men kominote entènasyonal la, ajans miltilateral yo, sektè prive a, ak moun ki gen lespri piblik. Sipò sa a asire ke ekipman ak materyèl sovtaj enpòtan, ki te vin ra globalman, ki disponib pou Nijerya nan manifakti ekipman orijinal yo ak pwosesis gouvènman an gouvènman an.

18. Distribisyon ak ekspansyon palliatives ke mwen te dirije nan emisyon pi bonè mwen an toujou kontinyèl nan yon fason transparan. Mwen sonje fwistrasyon ki sanble ke yo te fè fas a pa sitwayen lespwa. Mwen ankouraje tout benefisyè potansyèl yo pou yo egzèse pasyans pandan nap kontinye afine pwosesis lojistik ak distribisyon nou yo kap travay avèk Gouvènman Eta yo.

19. Mwen te dirije Bank Santral la nan Nijerya ak lòt enstitisyon finansye yo fè plis plan ak dispozisyon pou pakè estimilis fiskal pou antrepriz ti ak mwayen echèl. Nou rekonèt wòl kritik ke yo jwe nan ekonomi Nijerya a.

19.20. Ajans Sekirite Sosyal nou yo kontinye ap fè fas ak defi sitiyasyon etranj sa a poze. Pandan ke nou santi nou pwofondman konsène sou ensidan sekirite izole ki enplike kapuchon ak malfektè, mwen vle asire tout Nijeryen ke sekirite ou ak sekirite rete enkyetid prensipal nou an, espesyalman nan moman sa yo trè difisil ak ensèten. Kòm nou konsantre sou pwoteje lavi ak pwopriyete, nou pap tolere okenn abi dwa moun pa ajans sekirite nou yo. Kèk ensidan yo rapòte yo regrèt, e mwen vle asire ou ke koupab yo pral mennen nan jistis.

20. Mwen ankouraje tout Nijeryen yo kontinye kolabore epi montre konpreyansyon yo chak fwa yo rankontre ajan sekirite yo. Anplis de sa, pou pwoteksyon yo, mwen te enstwi pèsonèl ajans sekirite yo pou yo bay ekipman pwoteksyon pèsonèl ki nesesè pou pwòp pwoteksyon yo.
21.

21. Kòm nou kontinye rasyonalize repons nou yo nan episant yo nan Lagos ak FCT a, mwen rete mwen konsène sou devlopman yo malere nan Kano nan jou ki sot pase. Malgre ke yon ankèt apwofondi toujou ap kontinye, nou te deside deplwaye Gouvènman Federal adisyonèl resous imen, materyèl, ak teknik ranfòse ak sipòte efò Gouvènman Eta a. Nou pral kòmanse aplikasyon imedyatman.

22. Nan Kano, ak tout bon anpil lòt eta ki ap anrejistre nouvo ka yo, rezilta preliminè yo montre ke ka sa yo se sitou nan vwayaj ant eta ak émergentes transmisyon kominote a.

23. Desine de sa yo, mwen sipliye tout Nijeryen yo pou yo kontinye respekte estrikteman avi yo pibliye pa Sant Nijerya pou Kontwòl Maladi. Men sa yo enkli lave men regilye, distans fizik sosyal, mete mask / kouvèti an piblik, evite mouvman ki pa esansyèl ak vwayaj, ak evite gwo rasanbleman rete esansyèl.

24. Kamarad Nijeryen yo, pou kat semèn ki sot pase yo, pifò pati nan peyi nou an te anba swa Gouvènman Federal la oswa Leta Gouvènman fèmen. Kòm mwen mansyone pi bonè, etap sa yo te nesesè ak an jeneral, yo te kontribye nan ralanti gaye nan COVID diznèf nan Nijerya.

25. Sepandan, blokaj sa yo tou te vini nan yon pri ekonomik trè lou. Anpil nan sitwayen nou yo pèdi mwayen pou yo viv. Anpil biznis yo te fèmen tou. Okenn peyi pa kapab peye enpak la plen nan yon blokaj soutni pandan y ap tann devlopman nan vaksen oswa gerizon.

26. Nan dènye adrès mwen an, mwen mansyone Gouvènman Federal la ap devlope estrateji ak politik ki pral pwoteje lavi pandan y ap prezève mwayen poul viv.

27. Nan de semèn sa yo, Gouvènman Federal yo ak Gouvènman Leta yo ansanm ak kolaborasyon te travay di sou sa a ki jan yo balanse bezwen nan pwoteje sante pandan y ap tou prezève mwayen poul viv, ogmante global pi bon pratik pandan y ap kenbe nan tèt ou sikonstans spesifik nou an.

28. Nou gade evalye ki jan faktori nou yo, mache yo, komèsan yo, ak transpò ka kontinye fonksyone pandan y ap nan menm tan an respekte konfòme yo avèk direktiv yo NCDC sou ijyèn ak distans sosyal.

29. Nou evalye kijan pitit nou yo ka kontinye aprann san yo pa konpwomèt sante yo.

30. Nou revize ki jan kiltivatè nou yo ka san danje plante ak rekòlte nan sezon lapli sa a asire sekirite manje nou an pa konpwomèt. Anplis de sa, nou menm tou nou diskite sou ki jan yo san danje transpòte atik manje soti nan zòn pwodiksyon riral nan zòn pwosesis endistriyèl ak finalman, nan sant yo konsomasyon kle.

31. Objektif nou se te devlope règleman ki ka aplike ki pral asire ekonomi nou an kontinye fonksyone pandan y ap toujou kenbe repons agresif nou yo sou COVID la diznèf pandemi. Sa yo menm desizyon difisil yo te fè fas a pa lidè atravè mond lan.

32. Baze sou pi wo a ak nan liy ak rekòmandasyon yo nan fòs travay la Prezidansyèl sou COVID diznèf, divès kalite komite yo Gouvènman Federal ki te revize zafè sosyo-ekonomik ak Nijerya Gouvènè Forum nan, mwen te apwouve pou yon pwogresif ak gradyèl ti soulajman nan fèmen mezi nan FCT, Lagos ak Etazini yo Ogun efikas soti nan Samdi, 4 me 2020 nan 9 am.

33. Sepandan, sa pral swiv estrikteman ak ranfòsman agresif nan tès ak kontak mezi tras pandan y ap pèmèt restorasyon nan kèk aktivite ekonomik ak biznis nan sèten sektè.

34. Pwen esansyèl nouvo mezi nasyonal yo jan sa a;
yon. Biznis ak biwo chwazi yo ka louvri soti nan 9 am jiska 6 pm;
b. Li pral fè yon kouvrefe lannwit lan soti nan 8 pm a 6 am. Sa vle di tout mouvman yo pral entèdi pandan peryòd sa a eksepte sèvis esansyèl;
c. Li pral fè yon entèdiksyon sou pasaje ki pa esansyèl entè-eta vwayaje jiskaske plis avi;
d. Li pral fè pasyèl ak kontwole mouvman ant eta nan machandiz ak sèvis yo pral pèmèt yo ki pèmèt pou mouvman an nan machandiz ak sèvis soti nan pwodiktè nan konsomatè yo, ak
e. Nou pral estrikteman asire itilizasyon obligatwa nan mask figi oswa kouvèti an piblik nan adisyon a kenbe distans fizik ak ijyèn pèsonèl. Anplis de sa, restriksyon yo sou rasanbleman sosyal ak relijye yo dwe rete an plas. Gouvènman Leta yo, òganizasyon antrepriz yo, ak filantwopis yo ankouraje pou sipòte pwodiksyon mask twal pou sitwayen yo.

35. Pou evite dout, fèmen nan FCT, Lagos & Ogun Etazini yo dwe rete an plas jiskaske sa yo nouvo antre nan efè nan Samdi, 2 me 2020 nan 9 am.

36. Gwoup Travay Prezidansyèl la dwe bay detay sektè-espesifik ak direktiv distribisyon pou pèmèt pou preparasyon pa Gouvènman, biznis, ak enstitisyon.
37. Pi wo a yo se direktiv. Gouvènè Eta yo ka chwazi pou yo amande adapte ak elaji baze sou sikonstans inik yo depi yo kenbe aliyman avèk direktiv ki pibliye pi wo a sou sante piblik ak ijyèn.
38. Gid sa yo revize pa pral aplike pou Eta Kano. Fèmen fèmen total la dènyèman te anonse pa Gouvènman Eta a dwe ranfòse dwe ranfòse pou dire a plen. Gouvènman federal la dwe deplwaye tout resous imen, materyèl, ak teknik ki nesesè pou sipòte Eta a nan kontwole epi ki gen pandemi an.

39. Mwen swete yon lòt fwa ankò felisite travayè yo devan nan tout peyi a ki, sou yon baz chak jou, riske tout bagay asire nou genyen batay sa a. Pou moun ki te enfekte nan liy lan nan devwa, ou dwe rès asire ke Gouvènman pral fè tout sa li pran sipò ou menm ak fanmi ou pandan peryòd sa a difisil anpil. Mwen pral pwofite tou pou asire ou tout sekirite, byennèt ak byennèt ou rete esansyèl pou Gouvènman nou an.

40. Mwen pral rekonèt tou sipò nou te resevwa nan men chèf tradisyonèl nou yo, Asosyasyon kretyen nan Nijerya, Konsèy Siprèm Nijeryen an pou zafè Islamik, ak lòt lidè enpòtan relijye ak kominote yo. Koperasyon ou ak sipò ou te siyifikativman kontribye nan siksè nou te anrejistre nan dat. Mwen pral ankouraje nou tout tanpri kontinye kreye konsyantizasyon sou gravite a nan koronavirus nan mitan adoratè ou yo ak kominote pandan y ap fè apèl kont yo ke yo entèdi konfòme yo avèk konsèy sante piblik.

41. Mwen pral remèsye tou Fowòm Gouvènè Nijerya yo ak fòs travay prezidansyèl la pou tout travay di yo jiska dat. Atravè kolaborasyon sa a, mwen rete konfyans ke siksè se possible.

42 .. Mwen vle remèsye tou òganizasyon antrepriz yo, filantrop yo, fanmi Nasyonzini an, Inyon Ewopeyen an, nasyon zanmitay yo, medya yo, ak lòt patnè ki te pran responsablite pou sipòte repons nou an.

43. Epi finalman, mwen pral remèsye tout Nijeryen ankò pou pasyans ou ak koperasyon pandan peryòd difisil sa a ak defi. Mwen asire ou ke gouvènman an dwe kontinye pran tout mezi ki nesesè pou pwoteje lavi ak mwayen poul viv moun sitwayen nou yo ak rezidan yo.

Mwen di ou mèsi pou koute epi se pou Bondye beni Repiblik Federal Nijerya

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Sou otè a

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz te kontinyèlman travay nan endistri vwayaj ak touris depi li te yon tinedjè nan Almay (1977).
Li te fonde eTurboNews an 1999 kòm premye bilten sou entènèt pou endistri touris vwayaj mondyal la.