Klike la a si sa a se lage laprès ou!

Vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 Apwouve pou Timoun 5-11 pou Ijans

Ekri pa editè

Jodi a, US Food and Drug Administration otorize itilizasyon ijans Vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 pou prevansyon COVID-19 pou enkli timoun ki gen laj 5 jiska 11 an. Otorizasyon an te baze sou evalyasyon apwofondi ak transparan FDA a nan done yo ki enkli opinyon soti nan ekspè komite konsiltatif endepandan ki te vote akablan an favè mete vaksen an disponib pou timoun nan gwoup laj sa a.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Pwen kle pou paran ak moun kap bay swen yo:

• Efikasite: Repons iminitè timoun ki gen laj 5 jiska 11 an te konparab ak moun ki gen laj 16 jiska 25 an. Nan etid sa a, vaksen an te 90.7% efikas nan anpeche COVID-19 nan timoun 5 jiska 11.  

• Sekirite: Yo te etidye sekirite vaksen an sou apeprè 3,100 timoun ki gen laj 5 jiska 11 an ki te resevwa vaksen an epi yo pa detekte okenn efè segondè grav nan etid k ap kontinye a.  

• Komite Konsiltatif Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) sou Pratik Vaksinasyon yo pral rankontre semèn pwochèn pou diskite sou plis rekòmandasyon klinik yo.

“Antanke yon manman ak yon doktè, mwen konnen ke paran yo, moun k ap bay swen yo, anplwaye lekòl yo, ak timoun yo ap tann otorizasyon jodi a. Vaksen timoun ki pi piti yo kont COVID-19 pral fè nou pi pre retounen nan yon sans de nòmal,” te di Janet Woodcock, MD Komisyonè FDA enterimè, “Evalyasyon konplè ak rijid nou sou done ki gen rapò ak sekirite ak efikasite vaksen an ta dwe ede asire paran yo ak gadyen yo. ke vaksen sa a satisfè nòm siperyè nou yo.”

Vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 pou timoun 5 jiska 11 an yo administre kòm yon seri prensipal de dòz, 3 semèn apa, men se yon dòz ki pi ba (10 mikwogram) pase sa yo itilize pou moun ki gen 12 an oswa plis. (30 mikrogram).

Ozetazini, ka COVID-19 nan timoun ki gen laj 5 jiska 11 an reprezante 39% ka nan moun ki poko gen 18 an. Dapre CDC, apeprè 8,300 ka COVID-19 nan timoun ki gen laj 5 jiska 11 an te lakòz entène lopital. Apati 17 oktòb, yo te rapòte 691 lanmò akòz COVID-19 Ozetazini nan moun ki gen mwens pase 18 an, ak 146 lanmò nan gwoup laj 5 jiska 11 an. 

"FDA pran angajman pou pran desizyon ki gide pa syans ke piblik la ak kominote swen sante a ka fè konfyans. Nou gen konfyans nan sekirite, efikasite ak done fabrikasyon ki dèyè otorizasyon sa a. Kòm yon pati nan angajman nou pou transparans nan pran desizyon nou an, ki enkli reyinyon komite konsiltatif piblik nou an pi bonè semèn sa a, nou te afiche dokiman jodi a ki sipòte desizyon nou an ak enfòmasyon adisyonèl ki detaye evalyasyon nou an nan done yo pral afiche byento. Nou espere enfòmasyon sa yo ede paran yo vin gen konfyans pou yo deside si yo dwe pran pitit yo vaksen,” te di Peter Marks, MD, Ph.D., direktè Sant Evalyasyon ak Rechèch Biyolojik FDA a.

FDA a detèmine vaksen Pfizer sa a satisfè kritè pou otorizasyon pou itilizasyon ijans. Dapre totalite prèv syantifik ki disponib, benefis li te ye ak potansyèl vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 nan moun ki gen laj 5 an depase risk yo konnen ak potansyèl yo.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Sou otè a

editè

Editè an chèf se Linda Hohnholz.

Leave a Comment